Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Viktigt med besiktning av hus i Languedoc

Precis som i Sverige är det självklart viktigt med besiktning av hus i Languedoc, kanske rent av ännu viktigare då ”dolda fel” inte riktigt kan appliceras efter ett genomfört köp i Frankrike. Så det gäller att ha stenkoll på fastigheten innan förköpsavtal signeras.

Därför är det viktigt med besiktning av hus i Languedoc

Besiktning måste utföras av säljaren, så säkerställ att du får ta del av denna undersökning under förhandlingarna. Besiktningen består av flera granskningar av fastigheten och allt benämns som ”Diagnostics”. Vissa delar av dessa har en kortare giltighet (6 månader från besiktningstillfället) så har detta förfallit ska man begära en ny besiktning av just den specifika delen för att vara på säkra sidan.

Besiktningsrapporten

Här följer viktiga punkter att granska i besiktningen:

  • Energibesiktning (liknande den som utförs i Sverige)
  • Riskbedömning av blyexponering
  • Asbest
  • Termitstatus
  • Status på gasinstallation
  • Status på elen (anges om det är ”ut to date” eller inte)
  • Status på icke-kommunalt avlopp
  • Specifikation av risker för marken (såsom översvämningar)

Bly

Kan förekomma i framförallt målarfärger av olika slag, om inte i yttre skikt så i något skikt under och man har målat om genom åren. Nedslipning av blyinfattade objekt rekommenderas inte.

Asbest

Många rör och innertak eller gamla undergolv kan innehålla asbest och markeras ut via en enkel planritning man får med besiktningen. Asbest avlägsnas endast med professionell hjälp eftersom det är giftigt. I många fall kan man låta Asbest vara i fred, när det förekommer i isolering runt rör eller liknande, inne i väggar eller tak, vilka man inte kommer att röra under någon renovering.

Termiter

Termiter äter sig in i hus och trivs i trästommar och bjälkar, i tak, väggar och golv. Om det finns en antydan till påverkan bör man gå på djupet med detta. Rivning och senare uppbyggnad av nya av innerväggar och innertak för att komma åt stommar kan medföra stora extrakostnader.

Elöversyn

Bli inte avskräckt om avvikelser mot normen framgår i rapporten. Elnormerna i Frankrike sägs ändras för varje år och därför finns inte en enda fastighet som till 100% efterlever reglerna. Däremot är det viktigt att ta fasta på om jord inte finns i uttag där de ska.

Översvämningar

Det är vanligare ön man kan tro att de större floderna (Aude och Herault) översvämmar årligen, vanligen i november/december orsakar de oroande vattennivåer i byar på låg höjd över havet. Vattnet hinner nämligen inte rinna undan och ligger kvar på marken och därmed också inpå husgrunderna.

Därför ska man alltid noga kontrollera undersökningen i de ”Diagnostics” (Besiktning) som utförs för hus, som specificerar översämningszoonen och ansedd risk för översvämningar. Man får också veta när det historiskt har varit översvämning i det specifika området där huset är placerat.

Översvämningsspår ser man enkelt genom färgskiftning, stora sprickor och i vissa fall till och med något som påminner om lava, nedtill av huset intill gatan.

Tillstånd för utbyggnader

Verandor, takterrasser och uppenbara utbyggnader av rum behöver ha bygglov så det ska finnas underlag för detta. Har inte säljaren detta finns det hos kommunen ”Maire”.

Solcellsinstallation på tak kräver en deklaration eftersom det innebär yttre påverkan av fastigheten.

Mark som benämns som ”non constructable land/NC” kommer aldrig få byggtillstånd Dessa ytor bevaras som mark, skog och land. Husvagnar (mobila hem) upp till 40m2 stora fåt tillfälligt ställas på mark och tomt upp till tre månder.

2m² stort skjul får byggas/placeras på mark och tomt utan tillstånd.

 

Kommentarsfältet är stängt.