Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Husköpsprocess i Frankrike

I Frankrike ser köpprocessen annorlunda ut mot hur det är i Sverige. Redan när du ska lägga ditt bud behöver du säkerställa att nedan är klart.

Köpprocessen

  • Ha finansieringen klar, det innebär att du behöver intyg från bank/banker på intäkter.
  • Köpeavtal upprättas när man kommit överens om pris; Compromis de Vente. I avtalet framgår att handpenningen betalats in, omkring 10% (denna går vanligen inte att kräva tillbaka efter att avtalet är gjort). Här noteras också om köparen avser att låna till huset och att parterna enas om att ärendet går vidare till Notaire.
  • Notaire är ett juridiskt ombud som undersöker att köpet kan verkställas och tar hänsyn till bland annat kommunala utvecklingsplaner som kan påverka köparen.
  • Slutgiltigt avtal upprättas när Notaire har godkänt allt.
  • Köparen betalar för det juridiska arbetet; Frais de Notaire. Det brukar räknas ut i procent från köpeskillingen, i regel ca 6-9 %.
  • Säljaren betalar mäklararvodet (om mäklare har varit inblandad, arvode till både säljarens mäklare och köparens mäklare ingår här).

Husförsäkring

Enligt fransk lag måste man försäkra sitt hus så snart som möjligt efter köpet. Försäkringen måste täcka för brand och skada på tredje person.

 

 

Kommentarsfältet är stängt.